ADB: ‘Kỳ lân’ khởi nghiệp lĩnh vực công nghệ có thể từ Việt Nam

“Kỳ lân” khởi nghiệp trong lĩnh vực công nghệ tiếp theo của châu Á và Thái Bình Dương có thể đến từ Việt Nam, khi nền móng để xây dựng một hệ sinh thái vững chắc có thể hỗ trợ những doanh nghiệp này đang được tiến hành thuận lợi.

Chuyên gia của ADB cho rằng, “kỳ lân” khởi nghiệp trong lĩnh vực công nghệ tiếp theo của châu Á và Thái Bình Dương có thể đến từ Việt Nam

Báo cáo mới công bố của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) với nhan đề “Hệ sinh thái khởi nghiệp công nghệ của Việt Nam” cho biết, mục tiêu dài hạn của Chính phủ Việt Nam đối với lĩnh vực này là thu hút tri thức, các tổ chức, cá nhân và doanh nhân để góp phần vào công cuộc phát triển kinh tế, đồng thời tham gia tạo lập các công ty khởi nghiệp thành công.  

Xem thêm >>> DIỄN ĐÀN HỢP TÁC, XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI VIỆT NAM – ASEAN VÀ VINH DANH THƯƠNG HIỆU VÀNG ASEAN NĂM 2022 TẠI SINGAPORE

Chính phủ đã có đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025” với mục tiêu phát triển 600 doanh nghiệp vào năm 2025 và 100 doanh nghiệp trong số đó sẽ gọi được vốn đầu tư với tổng giá trị ít nhất là 2.000 tỷ đồng. Mục tiêu này được hỗ trợ bởi Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia và 2 đề án mới là “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025” và “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025”.

Bà Aimee Hampel-Milagrosa, chuyên gia kinh tế của ADB, một trong những tác giả chính của báo cáo, nhận định: “Chính phủ Việt Nam đã nhận ra rằng, các công ty khởi nghiệp trong lĩnh vực công nghệ là động lực mới của tăng trưởng cho quốc gia. Để tạo thuận lợi cho quá trình này, Chính phủ đã bắt đầu tập hợp những yếu tố chủ chốt, ví dụ như các ưu đãi khuyến khích về chính sách và tài chính, để tạo ra và xây dựng thế hệ kỳ lân khởi nghiệp tiếp theo của Việt Nam”.

Năm 2021 có 5 lĩnh vực khởi nghiệp hàng đầu thu hút được nguồn vốn lớn nhất, đó là công nghệ tài chính, hay fintech (26,6%), thương mại điện tử (20,3%), công nghệ giáo dục, hoặc edtech (17,2%), công nghệ y tế, hay healthtech (7,8%) và phần mềm dịch vụ (6,3%). Bên cạnh đó, các lĩnh vực công nghệ y tế và công nghệ nông nghiệp, hay agritech, cũng đáng chú ý, vì đây là các lĩnh vực có tác động xã hội cao và có tiềm năng đóng góp cho phát triển bền vững và đồng đều.

Tài chính được coi là hạn chế chung đối với sự phát triển của các công ty khởi nghiệp. Bên cạnh đó, một công ty khởi nghiệp thường khó tăng trưởng do không có đủ vốn nhân lực.

Xem thêm >>> SẮP DIỄN RA LỄ CÔNG BỐ THƯƠNG HIỆU VÀNG VIỆT NAM 2022 TẠI HÀ NỘI

Đáng chú ý là nhiều trường đại học và viện nghiên cứu ở Việt Nam đang phối hợp với chính quyền các tỉnh và các bộ, ngành Trung ương để thành lập các đơn vị hỗ trợ khởi nghiệp. Họ cũng đang tổ chức các sự kiện khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên để thúc đẩy văn hóa khởi nghiệp trong giới trẻ.

Theo Báo chinhphu.vn