google-site-verification=6FX3piELugLhXiUmoeikzXRvrSo8FGMZiK3aaiujghU

Bộ Xây dựng trả lời kiến nghị ‘luật hóa’ quy định về căn hộ du lịch

Cử tri TPHCM kiến nghị Bộ Xây dựng khi xem xét Đề án Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) thì cần “luật hóa” các nội dung của Khoản 2, Điều 6 Nghị định số 02/2022/NĐ-CP về căn hộ du lịch (condotel) tương tự như Luật Nhà ở 2014 đã quy định đối với căn hộ chung cư.

Cử tri cũng đề nghị bổ sung quy định về “đặt cọc” vào Điều 6 Nghị định số 02/2022/NĐ-CP quy định về hợp đồng kinh doanh bất động sản” như sau:

“Điều 6. Hợp đồng kinh doanh bất động sản

Xem thêm >>> DIỄN ĐÀN HỢP TÁC, XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI VIỆT NAM – ASEAN VÀ VINH DANH THƯƠNG HIỆU VÀNG ASEAN NĂM 2022 TẠI SINGAPORE

Việc bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua, cho thuê lại bất động sản và chuyển nhượng dự án bất động sản phải lập thành hợp đồng theo mẫu quy định… Trước khi ký kết hợp đồng với khách hàng, chủ đầu tư dự án bất động sản có thể nhận đặt cọc của khách hàng để bảo đảm giao kết hợp đồng kinh doanh bất động sản; giá trị đặt cọc do các bên thỏa thuận nhưng không vượt quá 30% giá trị bất động sản; hình thức văn bản đặt cọc do các bên thỏa thuận theo quy định của pháp luật về dân sự”.

Đồng thời, bổ sung quy định về “đặt cọc” vào 8 loại hợp đồng mẫu của Phụ lục kèm theo Điều 6 Nghị định số 02/2022/NĐ-CP quy định về  hợp đồng kinh doanh bất động sản.

Về thanh toán qua ngân hàng, đề nghị bổ sung một Điều (mới) vào Nghị định số 02/2022/NĐ-CP quy định việc thanh toán trong giao dịch kinh doanh bất động sản phải qua ngân hàng.

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng trả lời cử tri TPHCM như sau:

Theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Nghị định chỉ được quy định chi tiết những nội dung, điều, khoản của Luật giao Chính phủ quy định chi tiết.

Trong Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014 chưa có quy định hoặc giao Chính phủ quy định chi tiết về “đặt cọc” và “thanh toán trong giao dịch kinh doanh bất động sản phải qua ngân hàng”.

Do vậy, theo quy định của pháp luật hiện hành, chưa có cơ sở xem xét đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét bổ sung các nội dung này vào quy định của Nghị định số 02/2022/NĐ-CP ngày 6/1/2022 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản.

Thực hiện Nghị quyết số 50/2022/QH14 ngày 13/6/2022 của Quốc hội về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022 và Quyết định số 799/QĐ-TTg ngày 6/7/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phân công cơ quan chủ trì soạn thảo, thời hạn trình các dự án luật được điều chỉnh trong Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022 và các dự án luật thuộc Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023, Bộ Xây dựng đang nghiên cứu xây dựng dự án Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi).

Xem thêm >>> SẮP DIỄN RA LỄ CÔNG BỐ THƯƠNG HIỆU VÀNG VIỆT NAM 2022 TẠI HÀ NỘI

Bộ Xây dựng xin ghi nhận các kiến nghị nêu trên của cử tri TPHCM để nghiên cứu trong quá trình xây dựng Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) thời gian tới.

Theo Báo Chinhphu.vn