Ra mắt Quỹ Hỗ trợ phát triển Du lịch

Trong khuôn khổ các sự kiện VITM Hà Nội 2022, sáng 1/4, Hiệp hội Du lịch Việt Nam (HHDLVN), Tổng cục Du lịch, Quỹ Hỗ trợ Phát triển Du lịch (HTPTDL) tổ chức Diễn đàn “Phục hồi Du lịch Việt Nam – Định hướng mới, Hành động mới” với sự tham dự của Thứ trưởng Bộ VHTTDL Đoàn Văn Việt, Thứ trưởng Bộ KH&ĐT Nguyễn Thị Bích Ngọc, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Nguyễn Trùng Khánh. Tại sự kiện này, Quỹ HTPTDL đã chính thức ra mắt.

Diễn đàn còn có sự tham dự của đại diện một số bộ, ngành, cơ quan quản lý nhà nước về Du lịch ở Trung ương và địa phương, các chuyên gia kinh tế, du lịch, Hiệp hội Du lịch các địa phương, các Viện nghiên cứu, trường đào tạo du lịch và nhiều doanh nghiệp du lịch cùng đông đảo các cơ quan báo chí…

Phát biểu và giới thiệu hoạt động của Quỹ HTPTDL, ông Lê Tuấn Anh, Chủ tịch Quỹ bày tỏ, sự ra mắt của Quỹ là dấu mốc quan trọng đánh dấu hoạt động chính thức của Quỹ, góp phần phục hồi và phát triển ngành Du lịch.

“Việc cần thiết thành lập Quỹ nhằm hỗ trợ phát triển Du lịch đã được chính thức nêu tại Pháp lệnh du lịch năm 1999, Luật Du lịch năm 2005; đặc biệt nêu rõ tại Nghị quyết số 08/NQ-TW ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn và tiếp tục được cụ thể hóa tại Luật Du lịch năm 2017 và các văn bản liên quan”, ông Lê Tuấn Anh nhấn mạnh.

Theo đó, Quỹ HTPTDL được thành lập theo Quyết định số 49/2018/QĐ-TTg ngày 12/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ. Đến nay, tổ chức, bộ máy, nhân sự của Quỹ đã được kiện toàn.  Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 12/2022/TT-BTC ngày 22/02/2022 hướng dẫn nội dung và mức chi ngân sách nhà nước để thực hiện nhiệm vụ xúc tiến, quảng bá và hỗ trợ phát triển du lịch của Quỹ, tạo cơ sở cho Quỹ triển khai các hoạt động thực tế.

Xem thêm >>> Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự Lễ khánh thành Đền thờ Vua Hùng tại thành phố Cần Thơ

“Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch là đơn vị mới, nhân tố mới và cơ chế mới được thành lập nhằm hỗ trợ phát triển ngành Du lịch, khắc phục một phần những khó khăn trong thời gian qua. Quỹ hoạt động theo mô hình và vận dụng cơ chế tài chính của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, không vì mục đích lợi nhuận, bảo toàn vốn điều lệ và tự bù đắp chi phí quản lý”, Chủ tịch Quỹ Lê Tuấn Anh nói.

Kinh phí hoạt động hàng năm do ngân sách Trung ương cấp bằng 10% tổng số thu nộp ngân sách hằng năm từ nguồn thu phí cấp thị thực và các giấy tờ có liên quan đến xuất cảnh, nhập cảnh Việt Nam cho người nước ngoài và bằng 5% tổng số thu nộp ngân sách hằng năm từ nguồn thu phí tham quan.

Quỹ có thể huy động các nguồn tài trợ, đóng góp tự nguyện, hợp pháp của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài nhằm tăng cường xã hội hóa nguồn lực phục vụ xúc tiến, quảng bá, hỗ trợ phát triển du lịch.

Hoạt động của Quỹ tập trung vào bốn (04) nhóm nhiệm vụ, bao gồm: (1) Xúc tiến du lịch trong nước và nước ngoài thông qua các sự kiện, phương tiện thông tin, truyền thông, các ấn phẩm, vật phẩm và nền tảng số; (2) Hỗ trợ nghiên cứu thị trường và phát triển sản phẩm du lịch; (3) Hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực du lịch; (4) Hỗ trợ hoạt động truyền thông du lịch trong cộng đồng.

Các nhiệm vụ được lựa chọn theo thứ tự ưu tiên theo quy định: (1) Xúc tiến, quảng bá du lịch tại các thị trường trọng điểm, phát triển thị trường du lịch mới, có tiềm năng lớn ở nước ngoài; xây dựng thương hiệu du lịch quốc gia. (2) Các nhiệm vụ có tính chất, quy mô liên quốc gia, khu vực và quốc tế mà Việt Nam là thành viên tham gia. (3) Các nhiệm vụ có tính chất, quy mô quốc gia, liên vùng, liên địa phương; hỗ trợ phát triển tại nơi có tiềm năng phát triển thành khu du lịch quốc gia, phát triển du lịch tại các địa bàn có điều kiện kinh tế-xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn.

Năm 2022, Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch sẽ phối hợp với các cơ quan, doanh nghiệp, triển khai các nhiệm vụ theo định hướng của Chính phủ và Bộ VHTTDL, bao gồm: Xúc tiến, quảng bá du lịch Việt Nam hướng đến thị trường trong và ngoài nước nhằm khôi phục thị trường quốc tế và thúc đẩy du lịch nội địa. Nghiên cứu thị trường, đánh giá các xu hướng mới sau đại dịch COVID-19, phát triển sản phẩm du lịch phù hợp với nhu cầu, thị hiếu mới của khách du lịch. Hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực du lịch, khôi phục lại lực lượng lao động du lịch đã chuyển dịch sang các ngành nghề khác. Hỗ trợ phát triển các sản phẩm, loại hình du lịch trên cơ sở liên kết các ngành, lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, điện ảnh chăm sóc sức khỏe, nông nghiệp… Đẩy mạnh truyền thông du lịch trong cộng đồng, hỗ trợ các địa bàn khó khăn có tiềm năng, thế mạnh phát triển du lịch.

Chủ tịch Quỹ Lê Tuấn Anh cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ VHTTDL, sự hỗ trợ, giúp đỡ của các Bộ/ngành, cơ quan liên quan để Quỹ có thể đi vào hoạt động, thực hiện các chủ trương, chính sách, quyết định của Đảng và Nhà nước. Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, phối hợp chặt chẽ của Tổng cục Du lịch, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các Bộ/ngành liên quan, các địa phương, hiệp hội, doanh nghiệp du lịch và các cơ quan thông tấn, báo chí trong quá trình triển khai các hoạt động của Quỹ, góp phần phục hồi và phát triển du lịch trong tình hình mới.

(Theo Tạp chí Du lịch)