Bắc Ninh tổ chức chuỗi sự kiện về xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch

Một chuỗi sự kiện lớn bao gồm Liên hoan Du lịch ẩm thực – Làng nghề Bắc Ninh; Hội ch Công Thương khu vực đồng bằng sông Hồng – Bắc Ninh; Triển lãm Công nghệ thông tin và sản phẩm công nghiệp hỗ trợ tỉnh Bắc Ninh (lần thứ 2) do UBND tỉnh Bắc Ninh tổ chức từ nay đến đầu tháng 12/2022, nhằm thúc đẩy xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch và hỗ trợ doanh nghiệp, đồng thời hướng tới kỷ niệm 190 năm thành lập và 25 năm tái lập tỉnh Bắc Ninh.

Theo đó, Liên hoan Du lịch ẩm thực – Làng nghề Bắc Ninh 2022 diễn ra từ ngày 22/10 – 26/10/2022, tại khu vực khuôn viên Thư viện tỉnh Bắc Ninh; Hội chợ Công Thương khu vực đồng bằng sông Hồng – Bắc Ninh 2022 tổ chức từ ngày 28/11 – 04/12/2022, tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc, TP. Bắc Ninh; Triển lãm Công nghệ thông tin và sản phẩm công nghiệp hỗ trợ tỉnh Bắc Ninh lần thứ 2 năm 2022 từ ngày 02/12 – 04/12/2022, tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc, TP. Bắc Ninh.

Xem thêm >>> DIỄN ĐÀN HỢP TÁC, XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI VIỆT NAM – ASEAN VÀ VINH DANH THƯƠNG HIỆU VÀNG ASEAN NĂM 2022 TẠI SINGAPORE

Thông qua chuỗi sự kiện lớn này, Bắc Ninh kỳ vọng nâng cao hiệu quả về xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch của tỉnh năm 2022, giới thiệu thành tựu kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương, thúc đẩy hợp tác với các tỉnh, thành phố trong cả nước, nhất là các tỉnh thuộc khu vực đồng bằng sông Hồng. Qua đó, thu hút các tổ chức, cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước đến tìm hiểu, hợp tác đầu tư, sản xuất kinh doanh tại Bắc Ninh qua việc tham gia các hoạt động của chuỗi sự kiện. Nâng cao quy mô, chất lượng, hiệu quả hỗ trợ doanh nghiệp địa phương quảng bá thương hiệu, hợp tác, liên doanh, liên kết, đẩy mạnh việc tiêu thụ sản phẩm hàng hóa sau dịch Covid-19. Tạo thuận lợi cho các cấp, ngành, địa phương, các đơn vị trong công tác tổ chức và tạo thuận lợi cho người dân tham quan, mua sắm…

Theo Tạp chí điện tử Du lịch